Z148,4
4

chváľte ho, nebies nebesia
a všetky vody nad oblohou.

(*) (Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6 atď.).) (*) (Celý svet je Božím dielom, preto má všetko tvorstvo oslavovať Pána.)
Kontext   Úvod   Dozadu (Ž 147)   Dopredu (Ž 149)

Obsah